Балкански шампионат ст.в., Питещи, Румъния, 4-5.07.2015