ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В ЛЕКАТА АТЛЕТИКА

Леката атлетика като форма на доброволчество

Доброволчеството в леката атлетика играе ключова роля във формирането и развитието на олимпийски спорт номер едно.

Леката атлетика е подходяща за доброволческа дейност, където участието на доброволци подпомага различни аспекти на общността и допринася за личното развитие на участниците.

За пример е последното световно първенство по лека атлетика в Будапеща през лятото на 2023-а г., където в продължение на месец активно работиха около 3000 доброволци. Хиляди ще бъдат добровците и на предстоящите олимпийски игри в Париж 2024, а без техния труд най-голямото спортно събитие би било невъзможно.

Доброволчеството е не само да подкрепя  състезателите и организацията на атлетически събития, но и да поддържа  физическото и психическото здраве на тези, които се ангажират. Участието в организацията на подобен род събития и подкрепата на спортните активности стимулира активен начин на живот и подобрява общото благосъстояние.

Националният рекордьор на 60 м и 110 м с препятствия Живко Виденов като доброволец на „А1 атлетика замладежи“ в Хисаря

Доброволчеството  във всички възрасти

Доброволчеството дава възможност за всички членове на обществото, независимо от възрастта им, да се ангажират с общността и да направят позитивна промяна. Това може да бъде  комбинация от усилия на цялото семейство – родители, деца, баби, дядовци, братя, сестри и други. Важно е дейността да бъде адаптирана към различните възрастови групи и да включва реалистични цели и очаквания. Доброволчеството се отнася за всички слоеве на обществото – от работещите и студентите до учениците и семействата. То предоставя възможност за сътрудничество и обмен на усилия, като едновременно с това подпомага индивидуалното развитие.

Детето като доброволец – супергерой на добрините

Особено важно е да се внушава на децата още от ранна възраст, че доброволчеството е нещо специално. Когато децата разберат, че като доброволец се превръщат в супергерой, който може да помага на хора, животни, околната среда и света като цяло, това стимулира тяхното желание да бъдат полезни и добри. Децата не само се учат на  социални ценности, но и разбират, че са част от положителна промяна, с труда си са оценени и имат способността да творят добрини. Това ги формира като активни граждани, които ценят взаимопомощта и се стремят да правят позитивна разлика в света от ранна възраст.

Чрез организирането на състезания и други събития, доброволците създават възможности за хора да се събират, сътрудничат и развиват чувство за сплотеност. Това също така възпитава основни ценности като работа в екип, дисциплина и уважение.

Доброволци – пример за съвместни усилия

Една от успешните инициативи в България, която активно включи доброволци, е веригата за масови бягания „Рън България“. Състезанията от веригата привличат участници от всички възрасти и професии, възпитавайки любов към атлетиката и здравословния начин на живот. Във всички състезания от веригата се включват доброволци. В инициативата за доброволчество в „Рън България“ се включиха и студенти от филиал в Шумен на Медицински Университет – Варна, „д-р Параскев Стоянов“, специалност „Акушерка“ по време на шосейния пробег Нови пазар рън през октомври 2022-а и 2023-а. Студентките помагаха активно в организацията на занимания по „Детска атлетика“, както и в шосейния пробег.

Студентско доброволчество – предизвикателство и вдъхновение

Процесът на подбор в доброволчеството играе ключова роля  включва  оценка на студентите, които демонстрират висока степен на мотивация за участие в инициативата.  Предпочитани в процеса на подбор са студенти, които изразяват мотивация, базирана на желанието да допринесат за общността и да подкрепят здравословния начин на живот. Тяхната ангажираност и стремеж към социална отговорност допринасят за успешното функциониране на инициативата и за постигането на поставените цели. Тази им активност носи и допълнителен стаж, както и преференции при бъдещо кандидатстване за работа.

Студентките от Медицински Университет – Варна, „д-р Параскев Стоянов“ – филиал в Шумен помагат при организацията на Детска атлетика в Нови Пазар

Похвалите като мотивационен фактор

Мотивацията за доброволчество в леката атлетика може да се дължи на различни причини. Някои студенти са  вдъхновени от любовта  към спорта и желанието да споделят тази страст с други. Други може да се мотивират от възможността да изградят лични и професионални умения, като лидерство, комуникация и управление на събития. Една от важните страни на успешното включване на студентите в доброволческата инициатива е похвалата и признанието за техния принос. Организаторите и участниците в леката атлетика трябва активно да признават усилията на студентите, подчертавайки тяхната роля в създаването на успешни  събития

Похвалите и признанието играят важна  роля в запазването на високия стандарт на ангажимента и в създаването на дълготрайно влияние върху  студентската общност. Похвалите не само вдъхновяват студентите да продължат да се ангажират, но и служат като мотивационен фактор за бъдещите доброволци. Студентите, получаващи признание за своя труд и ангажимент, чувстват се по-вдъхновени и готови да поемат допълнителни отговорности.

          Студентите не само се включиха в организацията на състезанията, но и активно предоставиха своите специализирани умения и енергия в обучителни програми за деца, свързани с детската атлетика. Техният ангажимент и страст към леката атлетика служат като вдъхновение за младите участници и помагат  да развият любовта си към физическата активност.

В заключение, доброволците играят незаменима роля в развитието на леката атлетика в различните възрастови групи. Техният принос предоставя възможности за обучение, интеграция и растеж, като същевременно подкрепя здравословното развитие и страстта към спорта.

Автор: Каролина П. Николова

Преподавател в МУ – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, филиал Шумен

Share Button