Детската атлетика и ролята на родителите

Детската атлетика не е само спортна дейност, но и важна част от развитието на децата. Родителите играят изключителна роля в подкрепата и особеността на своите деца в този спорт.

Родителска подкрепа и мотивация     

Родителите имат възможност да бъдат основен източник на мотивация и подкрепа за децата си в детската атлетика. Когато родителите проявяват интерес и подкрепят спортните усилия на децата си, те се чувстват по-мотивирани и се стремят към по-добри постижения. Важно е да се помни, че цялото участие в детската атлетика трябва да бъде удоволствие и развитие, а не прекомерен натиск за успех.

Основите на детска атлетика са поставени на груповите и отборните състезания и тренировки. Това учи децата и на работа в екип и спомага за социализацията им и по-голямата отговорност.

Отношенията в семейството също изискват тези качества и така ползата от тренировките и семейните задължения се превръща в симбиоза.

Ролята на родителите на тренировките

Родителите могат да бъдат полезни за тренировките на децата си, като предоставят транспорт, екипировка и подкрепа на треньорите. Те могат да се включат и като доброволци или организатори на събития и състезания, които подкрепят детската атлетика.

Важно е родителите да не се месят в работата на треньора и да го окуражават, за да има треньора авторитет. Така деца ще имат повече доверие в треньорите и заниманията ще бъдат по-успешни и забавни.

Здравословен начин на живот

Родителите могат да включват здравословния начин на живот в семейството, като поддържат активния начин на живот и здравословната храна. Това помага на децата да бъдат в добра форма и да имат енергия за участие в детската атлетика.

Личният пример на родителите е много важен. Ако родителят понякога спортува заедно с детето това ще му даде допълнителен стимул. И обратното покаване на вредни навици като пушене, употреба на алкохол и прекалено използване на мобилния телефон водят до обратен ефект.

Баланс между спорт и учение

Родителите също трябва да помогнат на децата си да намерят баланса между учението и спорта. Детската атлетика трябва да бъде допълнение към учебния процес и не би трябвало да води до прекомерна натовареност. Родителите трябва да използват учението и развитието на децата си, като същевременно подкрепят спорта. Детската атлетика предоставя възможност за физическо и личностно развитие на децата. Родителите играят важна роля като  подкрепят своите деца в  спорта, предоставят им възможност за растеж и развитие. Балансът между активен начин на живот и учене ще доведе до положителни резултати.

Децата и техните родители трябва да  поставят ясни цели и приоритети. Децата трябва да разберат важността на образованието и каква е тяхната активност. Родителите могат да помогнат, като  насърчават децата да бъдат дисциплинирани и да се грижат за учебните си задачи.

Родителската подкрепа и ангажимент са ключът към успешното развитие на децата чрез детската атлетика. Този баланс е изключително важен, тъй  като трябва да се намери начинът да се насърчи физическото развитие и спортната активност, без това да  влоши успехът или здравето на децата в училище.

Автор: Каролина П. Николова

Преподавател в МУ – Варна „Проф. д – рПараскев Стоянов“, филиал Шумен

Share Button