700 000 лв за ремонт на атлетическата зала във Видин

Средства и договор по проект за ремонт на атлетическата зала във Видин са одобрени от държавата съобщиха от общината.

На територията на Видин се намира един от най-активните атлетически клубове „Радуканови“. В залата тренират целогодишно деца от този клуб, както и атлетите от „Бдин – Атлетик“.

През 2019-а година в града за първи път се проведе семинар и занимания по програмата „Детска атлетика“, през 2020-а и 2022-а имаше кръгове от веригата „А1 атлетика за младежи“, а в залата вече се организира и атлетическия турнир за подрастващи „Дортикум“, който събира деца от цялата страна.

Тази година за първи път Видин беше и част от веригата атлетически пробези „Рън България“, а трасето минаваше през емблематичните места в дунавския град.

Видин рън 2022

Ето и информацията, която дава община Видин на офицалната си страница:

През месец март 2022 г. в Министерството на младежта и спорта бе подаден проектът „Основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта – гр. Видин“, който бе одобрен за финансиране. На 24 юни Министерството изпрати договора за предоставяне на финансово подпомагане за подписване от страна на Община Видин. Средствата за реализиране на заложените по проекта дейности, които са в размер на 700 171,82 лв., се отпускат по реда на Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост.

На проведеното заседание в тази връзка Общинският съвет одобри собствено участие на Общината по проекта в размер на 9000 лв. Тази сума е предназначена за покриване на разходите за авторски и строителен надзор, които не са допустими за финансиране по наредбата. Учредена бе и гаранция за изпълнение на проекта в полза на Министерството на младежта и спорта, което е необходимо съгласно условията на договора. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца.

Строително-ремонтните работи, които предстои да се извършат в закритата лекоатлетическа писта, включват ремонт на покрива и на фасадата, както и вътрешен ремонт на коридори, санитарни и административни помещения, тренировъчна зала и склад, лекоатлетическа зала. С реализирането на предвидените дейности ще се подобрят условията за спортуване, което ще насърчи работата на треньори и учители, на трениращите в спортни клубове деца и на професионалните състезатели. Това на свой ред ще доведе до увеличаване на броя на децата и младежите, упражняващи физически занимания и спорт, както и ще подобри спортно-техническите резултати, което е и целта на проекта.“

Малките атлети на Видин
Share Button