Финалната среща по проект BеRURALactive се проведе онлайн

Финалната среща по проект „BeRURALactive – Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation” се проведе на 22 ноември. Поради пандемичната COVID-19 обстановка в Европа събитието се проведе онлайн.

Проектът “BeRURALactive – Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation” е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз. “BeRURALactive” развива физическите способности на подрастващите в малките населени места чрез занимания в различни спортове. Разработи се иновативен мултиспортен комплекс, който ще позволи на децата от селските райони да бъдат активно включени в спортни дейности по време на ваканциите си и по този начин да бъдат вдъхновени да продължат да се занимават със спорт.

Повишената физическа активност ще подпомогне намаляването на затлъстяването, което засяга поне един на шестима възрастни и едно на осем деца на възраст 7-8 години в страните от Европейския съюз. 28% от населението на ЕС живее в селските райони, а децата, родени и растящи там, имат ограничени възможности за спорт. Обикновено има до два или три вида спорт в такива зони, нерядко и нито един. Методологията, която проектът разработи, е отличен начин за увеличаване на предлаганите спортни услуги за децата от малките населени места в Европа.

Иновативният мултиспортен комплекс ще позволява на местните деца да участват активно в спортни дейности по време на ваканциите си и да практикуват няколко спорта – както индивидуални, така и колективни – лека атлетика, футбол, плуване, баскетбол, тенис, неформални образователни дейности чрез спорт.

Един от най-добрите начини за развитие на социалните умения на детето е чрез включване в спорта, особено в колективните. Запознаването с нови идеи, изслушането на другите като част от групата и използването на комуникацията за решаване на проблеми чрез работа като екип са само част от нещата, които децата учат от участието си в спорта. Индивидуалните спортове ще дадат възможност за показване на лидерските умения на децата.

В мултиспортния комплекс са включени неформалните образователни дейности чрез спорт, както и традиционните спортове на участващите държави. Децата усвояват житейските преживявания чрез игри и се подготвят за живота чрез игри. И двете, и играта, и спортът развиват физически, когнитивни, емоционални и социални умения.

Физическите предимства на спортуването са добре познати. Мултиспортният комплекс, който проектът разви, е увлекателен начин децата да спортуват в свободното си време. Те ще могат да избират любимия си спорт и да се съсредоточат върху него, когато е възможно в по-натоварените си дни. С помощта на комплекса спортът ще намали стреса и ще увеличи психичното здраве, като активизира децата по-активно

По време на проекта се проведоха първа среща, отново онлайн през октовмри 2020 г., когато партньорите бяха запознати с детайлите на проекта, а през юли 2021 гр. Костенец беше домакин на обучение на треньори по вид спорт от България, Биржей (Литва) и Айдовшчина (Словения). Спортните специалисти имаха възможността да се запознаят с различни аспекти на спортове, които да се прилагат в малки населени места, както и техните специфики при различни възрастови групи. В първите два дни на срещата бяха разгледани възможностите за спорт в малки населени места, както и необходимостта различни видове спорт да бъдат преподавани от един спортен специалист, което бе и част от проведеното обучение. С подобни подходи, децата в малките населени места ще имат възможността да опитат различни видове спорт и да изберат този, който им харесва най-много, дори при липса на специфични спортни специалисти от всеки конкретен спорт. Теоретичните обучителни сесии бяха придружени и от практически такива, а след това международната група от спортни специалисти имаше възможността да приложи наученото с деца от населените места от Община Костенец.

Партньорите организираха и редица мероприятия, в които приложиха методологията, разработена по време на проекта – в Костенец и Герман (България), Айдовшчина (Словения) и Биржай (Литва).

Координатор на проекта е Атлетически клуб КЛАС-Костенец, а партньори са Aсоциация за развитие на българския спорт (България), Спортен клуб по лека атлетика Биржай от Литва (Birzai lengvosios Atletikos sporto klubas) и Спортен институт в Айдовшчина, Словения (The Ajdovščina Sports Institute).

Share Button