Д-Р ГЕОРГИ МАКСИМОВ: ДЕТСКАТА АТЛЕТИКА Е „БОГИНЯТА НА СПОРТОВЕТЕ“

А ДЕЦАТА СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ! ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ТЯХНОТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

Д-р Георги Максимов завършва последователно медицина, публична администрация, здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и стратегическо ръководство. Като студент по медицина тренира и се състезава лека атлетика. След дипломирането си помага като лекар на Българска федерация по лека атлетика. Отговаря за допинг контрола на Световното първенство по полумаратон в Каварна през 2012 г. под ръководството на легендарния д-р Габриел Доле. През 2013 г. и 2014 г. е лекар на Европейските първенства по планинско бягане и крос-кънтри.  Понастоящем Д-р Максимов е международен CoViD делегат на European Athletics, като отговаря за контрола и превенцията на коронавирусната инфекция по време на европейските първенства по лека атлетика. В качеството си на лекар-експерт беше поканен да изнесе лекция на тема „Укрепване на детското здраве, чрез детска атлетика“ по време на семинара „Детска атлетика“ в гр. Поморие през месец юни 2021 г. По този повод списание Атлетика, реши да направи разширено интервю с Д-р Максимов на тази тема, което се превърна в лекция. Като стари приятели, по молба на Д-р Максимов, ще разговаряме с него на „ти“, а не на „вие“.    

д-р Георги Максимов на „Детска атлетика“ в Поморие
  1. Как детският спорт и в частност детската атлетика укрепват детското здраве?

Детският спорт е изкуство. Леката атлетика е „Царицата на спортовете“. Комбинацията от двете създава „Богинята на спортовете“ – Детската атлетика. Децата са нашето бъдеще и трябва да се грижим за тяхното успешно развитие и благополучие! Детската атлетика съчетава в себе си изкуството фино да се настройва тренировъчния процес във физическо, психологическо, техническо и тактическо отношение, докосвайки децата от най-ранна детска възраст не само до спорта и детските спортни игри, но и подготвяйки ги за реалния живот в споменатите отношения. Това се извършва, като се подбират най-подходящите упражнения в рамките на тренировъчния процес, в зависимост от особеностите на различните периоди на детската възраст. Така от ранно детство, тренировките по детска атлетика развиват двигателните качества, укрепват физическата форма, психическата издръжливост, адаптивността към промените, техническите и тактическите способности, интелектуалното и социалното благополучие на децата в различна възраст.

Като споменаваш физическо, психическо и социално благополучие, това не отговаря ли на определението за здраве на Световната здравна организация (СЗО)?

Да, отговаря. Според СЗО здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, със способност за водене на физически, психически, социален и икономически продуктивен начин на живот. Това означава, че отсъствието на болест или недъг не е достатъчно, за да се изпълни определението за здраве на СЗО. Необходимо е да се постигне пълно физическо, психическо и социално благополучие. Практикуването на разнообразни лекоатлетически упражнения през различните етапи на детската възраст може да подобри и укрепи физически, психически и социално детското здраве, като положи основите за бъдещо комплексно развитие на детската личност, както в близка, така и в далечна перспектива, вкл. в икономическо отношение. Това означава, че детската атлетика има стратегическо значение за бъдещото благополучно развитие на децата!

С децата в Поморие
  • Кои са периодите на детската възраст?

Това са: „период на новороденото“ – от раждането до края на първия месец; „кърмачески период“ – от втория до дванайсетия месец; „период на ранно детство (яслена възраст)“ – от 1 до 3 годинки; „предучилищен период“ – от 4 до 6 годишна възраст включително; „училищен период“, който се разделя на три периода: „ранна училищна възраст“ – от 7 до 11 години, „средна училищна възраст“ – от 12 до 14 години, „юношеска възраст“ – от 15 до 18 години.

Какви лекоатлетически натоварвания и упражнения са характерни за тези периоди на детската възраст в процеса на лекоатлетическата тренировка?

Излишно е да споменавам, че първите три периода – „на новороденото“, „кърмаческия“ и този на „яслената възраст“ изключват заниманията с детска атлетика, поради процесът на начално физическо, психическо и социално развитие на способности на децата – първо да могат да пълзят, после да седят самостоятелно, след това да проходят, да започнат да казват целенасочено първите си думи, да проговорят, да започнат да осъществяват целенасочен социален контакт с другите хора и околната среда, и не на последно място да започнат сами да се хранят, елементарно да се обслужват, да си играят и да пеят песнички. Най-разумно е тренировките по детска атлетика да започнат с динамични и статични игри по време на „предучилищния период“. Тогава треньорите трябва да задават упражнения за развитие на различните видове гъвкавост – обща, специална, статична (изометрична), динамична (кинетична) и балистична гъвкавост. Тъй като гъвкавостта се изгражда до 12 годишна възраст, упражненията за различна гъвкавост спокойно могат да доминират в детскоатлетическата тренировка до тогава. По този начин детската атлетика дава основа за развитие на детето по-нататък във всеки друг спорт, без изключение. Качествената гъвкавост (в пряк и преносен смисъл на думата) винаги е предимство, както на спортния терен, така и в живота. В „ранната училищна възраст“ между 7 и 11 години трябва да започне изграждането на бързината, като се обръща специално внимание на скоростта на движение, честотата на движение при малка амплитуда и латентното време на двигателната реакция. В „средна училищна възраст“ от 12 до 14 години изброените параметри на бързината трябва да бъдат затвърдени и да започне изграждането на издръжливостта. В тази възрастова група трябва да се изгради първо общата издръжливост, а след това специалната. Това е основен принцип в теорията и методиката, както на физическото възпитание, така и на спортната тренировка. Не трябва да се пренебрегва нито един вид специална издръжливост. Скоростната, силовата, темповата, скоковата и скоростно-силовата издръжливост трябва да се развиват паралелно и синхронно. В „юношеска възраст“ изграждането на бързината трябва да премине във фаза на окончателно доразвиване; а  издръжливостта трябва непрекъснато да се разгръща все повече и повече. Именно в този период трябва да започне изграждането на различните видове сила – взривна, максимална, абсолютна (относителна), както и на силовата издръжливост. Това трябва да се извърши внимателно, добре регулирано и без да се прекалява; защото максималните силови възможности на организма трябва да настъпят чак след 18 годишна възраст за момичетата и след 21 годишна възраст за момчетата, защото тогава завършва окончателното развитие на опорно-двигателната система. Именно след 18 г. за момичетата и 21 г. за момчетата опорно-двигателната система е готова да понесе максимални физически натоварвания, които са генетично предопределени по рождение и могат само да се развият до абсолютния им максимум. Това е моментът, в който сериозните професионални спортни резултати, както на национално, така особено на международно ниво трябва да започнат да се реализират; а силата, издръжливостта, бързината, гъвквостта, ловкостта и отскокливостта да се поддържат и развиват, в съответствие с профила на избраната дисциплина; и спорт, ако не се касае за лека атлетика.    

Виждаме, че детската атлетика е перфектния спорт за създаване на комплексна личност, която да има разнообразни поливалентни качества, способна да се преориентира лесно от един спорт към друг в случай на интерес и да се адаптира по-бързо и умело към различните характеристики на съответния вид спорт, както и към промените в околната среда. Именно тези характеристики затвърждават твърдението, че леката атлетика е „Царицата на спортовете“; а детската атлетика спокойно може да се нарече „Богинята на спортовете“, просто защото тренирайки детска атлетика, подрастващите придобиват качества, които са ценни както за евентуалната им бъдеща преквалификация към всеки един спорт с развити двигателни и бързо адаптивни способности, така и за бъдещ житейски просперитет. 

Детска атлетика в Дупница
  • Като казваш личност, личността се изгражда и психологически! Виждаме, че победите в съвременния спорт все повече се решават на психологическо ниво.

Да, точно така. Не случайно нарекох детската атлетика „Богинята на спортовете“. Тя може да даде прекрасно начало за изграждане психологическите качества на личността.

Кои са психологическите качества на личността, които леката атлетика може да изгради сред децата?

Те са твърде много. За да ги опиша, предлагам да направим друго интервю, специално посветено на тази тема. Накратко мога да кажа, че различните форми на тренировка, различните упражнения, практикуването им индивидуално и отборно, тяхното правилно извършване през различните периоди на детското и юношеско съзряване (обяснени в предишните въпроси) укрепват стабилно психиката, водят до емоционална уравновесеност, бърза и качествена адаптация в различна спортна, социална и житейска среда, бързо преодоляване на стреса, избягване състоянието на дистрес, регулиране поведението на личността, както на индивидуално, така и на групово ниво в обществото, придобиване на увереност и самоинициатива, вътрешен локус на контрола, сигурност, избягване на хазартното поведение, разумно регулиране на рисковото поведение, развиване на качествата – ефективност и ефикасност, придобиване на изключително ценните качества – решимост, решителност, лична преценка за предприемане на необходимите специализирани действия в необходимия момент, формиране на състезателно поведение в живота и професията. Изграждат се и се подобряват начина на мислене, възприятията, емоциите, вниманието, паметта, мотивацията, интелигентността, поведенческите стратегии в социална среда, изграждат се лидерски умения, организационна култура и т.н. Всичко това води до успешна реализация на личността в бъдещо стратегическо житейско и професионално отношение.

От изказаното до тук, не излиза ли, че изброените психологически приноси от страна на детската атлетика върху личността на децата и юношите, са същите, както, ако детето тренира какъвто и да било друг вид спорт?

Не! Неслучайно обявих, че детската атлетика е абсолютната основа за бъдеща практика на какъвто и да било спорт, независимо от това с какъв вид натоварване е свързан и през кой сезон. Просто детската атлетика изгражда основни двигателни качества и умения сред подрастващите, които са част от двигателната култура на различните видове спорт. След практикуване на детска атлетика между 4, 8 до 12 годишна възраст, всяко дете може лесно да бъде преквалифицирано и адаптирано да практикува какъвто спорт си поиска, поради развитите физически, психически, технически, тактически и социални качества. В допълнение детската атлетика е прекрасен спорт, който подобрява учебния процес, паметта, начина на мислене, характера, темперамента, емоциите, чувствата и възприятията на учениците.

Детска атлетика в Ямбол
  • Още от ученическите ти години във Френската гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ твърдиш, че „науката и спортът вървят ръка за ръка“

Така е. Хората и обществото трябва да разберат, че науката и спорта винага са вървяли, вървят и ще вървят ръка за ръка. В съвременните условия на живот, който редовно не учи и не спортува трудно ще достигне до постоянно и устойчиво високо ниво в професията. Вече става почти невъзможно, да се постигне високо спортно майсторство, ако не си умен и интелигентен; а ако се занимаваш с научно-изследователска, административно-регулаторна или каквато и да е друга специализирана професионална дейност, от средно до високо ниво, изискваща ум, разум и интелект, е необходим почти ежедневен спорт, за да може организма да се разтоварва и здравето да се укрепва. В допълнение виждаме, че съвременния спорт се е превърнал в наука, а съвременната наука в спорт. Доказателство за това е изключителния прогрес на техническите средства в спортно-тренировъчно-състезателната подготовка при спортистите. Науката също се е превърнала на състезателен спорт – наблюдава се стремеж на принципът на „спортната конкуренция“ да се публикува специализирана научна или научно-популярна информация, колкото се може повече с по-качествени научни публикации; научната практика да произвежда все повече високотехнологични иновации, а администраторите и регулаторите да обработват и регулират по-бързо, по-динамично, под темпо все повече информация, буквално „на конвейр“.

Как детската атлетика изгражда социална култура сред подрастващите?

Детската атлетика е индивидуален спорт, чиито тренировки протичат най-често в група. По този начин децата свикват още от ранно детство сами да носят отговорност за резултатите и постиженията си. Така те разбират, че от тях самите зависят техните успехи или неуспехи. Каквото постигнат сами в тренировъчния и подготвителен процес, това ще постигнат и като резултат в състезанията и живота. Така е в детската атлетика, така е и в училище. Животът е една дълга лекоатлетическа писта, по която трябва да тичаш по-бързо, по-силно, по-издръжливо, по-гъвкаво, по-ловко, по-разумно и по-съобразително от другите, за да ги победиш; но спазвайки правилата, за да не те дисквалифицират, а целия труд и положените усилия да отидат „на вятъра“. Чрез практикуване на детска атлетика, децата разбират, че от тях самите зависят техните постижения и никой друг не им е виновен за неуспехите. Обаче, тренирайки индивидуални дисциплини в група, децата се научават да общуват коректно помежду си. Тренировъчните упражнения и игри, които извършват ги социализират, като скъсяват дистанцията помежду им и ги учат да създават връзки и контакти, които са ключови за по-нататъчното им развитие в обществото. Самият тренировъчен процес е така изграден, че да създава социална култура на правила, норми, навици, ценности, цели, понятия, връзки, контакти, еталони/образци за поведение, цивилизационни обичаи, установки и т.н. В рамките на тренировъчния и състезателен процес в детската атлетика, децата се учат да бъдат етични и толерантни едни към други, като спазват лекоатлетическия протокол и правила. Разбира се не всичко е цветущо, защото винаги има отделни личности, които се различават от нормалното; но колко по-малко са те, и колкото повече са нормалните качествени личности, толкова по-добре за всички и цялото общество. А ние трябва да мислим, както за бъдещето на нашите деца, така и за бъдещето на обществото, защото ние всички сме едно цяло, изгрено на принципа на „скачените съдове“. Личният просперитет преминава през обществения, както и обратното.     

Детска атлетика в Луковит

Детската атлетика има също така педагогическо и обучително значение. Какво е твоето мнение?

Всички деца, които тренират някакъв спорт, особено детска атлетика, са подложени на обучение, за да изпълняват правилно зададените им задачи и лекоатлетическата техника. Те придобиват постепенно разнообразни знания, умения, способности и навици. Възприемат преподаденото им, осмислят го, анализират го, свикват да разграничават важното от маловажното, структурират, подреждат, класифицират и обобщават информацията, която са получили в рамките на тренировъчния процес, така че да могат да пресъздадат необходимото по-най-добрият начин, за да постигнат самостоятелно победата! Това е едно от най-ценните качества на детската атлетика – трябва да разчиташ сам на себе си и собствените си способности, които сам трябва да усвоиш и реализираш след като бъдат преподадени от треньора! Каква по-хубава подготовка от това, както за училище, така и в живота?! В същото време, обучението и участието в щафетните бягания учи децата, че трябва да дадат най-доброто от себе си за победата на отбора, в който участват и другите. Какъв по-добър урок от това, че трябва да даваме най-доброто от себе си, за благото на другите, а те да ни го върнат след това?! По този начин за изпълнява принципът „заедно обединени, чрез взаимна помощ за общото ни благо“! Разбирате ли сега врзъката между детската атлетика, спорта, училищното обучение, образованието и житейския просперитет, както на индивидуално, така и на групово социално-обществено ниво?!

В лекцията, която изнесе, ти обърна специално внимание на това как детската атлетика укрепва здравето на децата и бъдещите възрастни, особено в условията на коронавирусна пандемия? Разкажи ни повече.

Това също е много дълга тема, достойна за отделно интервю. Нашите читатели трябва да запомнят основно две неща. Първо, че липоцитите (това са мастните клетки, които участват в бъдещото напълняване при възрастните) се формират една година преди настъпване на пубертета, особено при момичетата преди настъпване на първия менструален цикъл. През тази една година не трябва да се позволява напълняване. Ефектът от това напълняване по време на формирането на липоцитите ще се усети след 35 годишна възраст. Изразява се с трудно обратимо и трудно контролируемо напълняване, дори ако в годините на пубертета и преди 35 годишна възраст човек да е сравнително строен. Второ, редовните тренировки на състезателно ниво укрепват и регулират секрецията на цитокини и хемокини, които са основния причинител на тежки възпалителни реакции, като животозастрашаващите състояния при проява на CoViD, след заразяване с коронавирусът SARS-CoV-2. Хората, които са били изложени на системни тренировъчно-състезателни натоварвания за дълъг период от време са по-слабо склонни към развитие на „цитокинова буря“, може да доведе до дихателна и полиорганна недостатъчност. Естествено никой не е застрахован, но това е един от начините за масовото подобряване здравословното състояние на хората и успешното справяне с пандемията.

д-р Максимов (вдясно) на стадион „Берое“ в ролята на Ковид 19 делегат на Европейското отборно първенство – втора лига

Какво ще кажеш в заключение на нашите читатели?

В заключение искам да обърна внимание, че в живота оцеляват най-приспособимите, най-адаптивните, най-съобразителните; хората, които сами предприемат правилни действия (за които се изискват знания, умения и способности), а не чакат на готово другите да им свършат работата. Виждаме, че детската атлетика учи децата на физически, психологически, технически, тактически, социални, педагогически и образователни качества. Съветвам всички родители да запишат децата си да тренират детска атлетика, защото както разбрахме детската атлетика е „Богинята на спортовете“, а децата са нашето бъдеще! Задължени сме да мислим за тяхното физическо, психическо, интелектуално и социално развитие с бъдещо благополучие!

Интервюто провел: Антон Бонов

Share Button