Търсят се нови съдии по атлетика

Съдийската комисия при БФЛА обяви набирането на нови съдии.

Като част от националната система за обучение и категоризация на съдиите, известна като НСОКС, ръководството на Съдийската комисия при федерацията по лека по атлетика обяви провеждането на курс за начинаещи съдии, съчетан с такъв, който трябва да подготви бъдещите ръководни съдийски кадри.

Изпитът за двете нива ще е съобразен с изискванията за начинаещи лица, които тепърва навлизат в областта и за такива, които вече са направили първите си стъпки в лекоатлетическото съдийство.

Курсът ще се проведе по региони през есента (възможна е дистанционна/присъствена форма), като точните дати ще бъдат обявени след записването на кандидатите. Те трябва да изпратят име и фамилия, информация за местоживеене, настояща съдийска категория (ако притежават такава), номер на последна съдийска карта (ако притежават такава) и дата на нейното издаване на e-mail адрес: issk.bfla@abv.bg. Срокът за записване е до 11 октомври 2020 година.

Ето и текста, публикуван от Съдийската комисия при БФЛА:

„ОФИЦИАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ИС на Съдийската комисия при БФЛА, на основание РЕШЕНИЕ №7 от 11.09.2020 г., обявява провеждането на курсове по региони за придобиване на съдийска правоспособност от I/II ниво по НСОКС (Категория A/B) и/или актуализиране на Категория B. (Съгласно правилата на Съдийската комисия при БФЛА Категория B се актуализира на всеки 2 години.)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

За нови съдии/категория А:

  • Да притежават завършено основно образование; или
  • Да притежават бившата категория 3-та (в случай, че не са актуализирали своята категория по действащата НСОКС); или

За категория B:

  • Да притежават завършено средно образование, минимум 2 години съдийски стаж с категория A, като в рамките на последната година са съдийствали минимум в 4 състезания. Без необходимите стаж и категория А се допускат бивши и настоящи състезатели по лека атлетика и лица със спортно-педагогическо образование; или
  • Да притежават бившата категория 2-ра (в случай, че не са актуализирали своята категория по действащата НСОКС); или
  • Да притежават категория B (за съдиите, които следва да актуализират своята съдийска категория B на всеки 2 години).

СРОК за заявяване на участие – ДО 11 октомври 2020 г.
Заявяването на участие в курсовете трябва да бъде направено по електронен път чрез изпращане на e-mail на адрес: issk.bfla@abv.bg не по-късно от 23:59 ч. на 11 октомври 2020 г.

Кандидатите трябва да изпратят: име и фамилия, град на местоживеене, информация за настояща съдийска категория (ако притежават такава), номер на последна съдийска карта (ако притежават такава) и дата на нейното издаване.

След разглеждане на подадените заявки и уточняване броя на кандидатите ще бъдат определени: дните на провеждане на курсовете, формата на провеждане (дистанционна или присъствена), както и датата(ите) за присъствен изпит.

Кандидатите, които актуализират успешно Категория B могат да бъдат допуснати до участие в курс за придобиване на съдийска правоспособност от III ниво по НСОКС (Категория C), който ще се проведе през пролетта на 2021 г.


Съдийска комисия при БФЛА“

Share Button