Антидопинг програма ще обучава треньори и родители в България и Европа


Един от най-важните приоритети на Европейската атлетическа асоциация е борбата с допинга.

Преди няколко години Европейската атлетика разработи програмата I run clean (Ай рън клийн), която има за цел запознаване на всички атлети с анти-допинговите правила.

Интерактивната версия на програмата е лесна за използване и може да се намери на www.irunclean.org

 Състои от осем модула, благодарение на които всеки може да научи повече за правилата и процедурите на анти-допинга и да си набави допълнителна информация.

Всеки желаещ може да премине през модулите и да вземе диплома.

От 2018 г. дипломата е задължително условие за участие в шампионати на Европейската атлетическа асоциация по възрастови групи, а от 2020 г. – за всички атлети на Стария континент, които участват на международни състезания.

В началото на 2020-а година Европейската атлетика разшири проекта I run clean с два нови модула насочени към треньори и родители. Проектът е съфинансиран по програмата Еразъм + на Европейския съюз, а цялостната идея е ограмотяване на по-голяма част от хората свързани с атлетиката относно рисковете, какво е допинг, как да се предпазят, за отговорността и последствията от употребата на допинг

Шест държави членки са поканени да бъда партньори в проекта – България, Естония, Франция, Германия, Италия, Испания по линия на Европейския съюз като общо в проекта са 7 държави. Швейцария е добавена в парньорството и се представлявава от Европейската атлетика.

Представител и отговорник по проекта за България е Мая Карамаринова –  експерт международни отношения в Балканската атлетическа асоциация.

Първата среща на целия екип, който разработва проекта, бе на 1 февруари 2020-а година в столицата на Франция – Париж.

Оттогава насам са проведени по един телеконферентен разговор на всеки месец поради пандемията от коронавирус.  

Share Button