БФЛА обяви правилата за тренировъчна дейност

Българска федерация лека атлетика обяви новите правилата за тренировки в България в условията на световната пандемия от коронавирус.

БФЛА публикува на страницата си www.bfla.org новите изисйвания за тренировъчна дейност заедно с няколко документа:

Заповед от Министерството на младежта и спорта

Заповед от Национална Спортна База за ползване на националния стадион „Васил Левски“ в София

ЕТО И ПРАВИЛАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ НА АТЛЕТИЧЕСКИТЕ КЛУБОВЕ

  • Тренировки по лека атлетика са разрешени само за картотекирани състезатели.
  • Организирането и провеждането на тренировъчната дейност е възможно и допустимо само на открити писти.

Общите правила са:

1. Посещението на пистата е само за тренировки по лека атлетика;

2. Спазва се задължителната дистанция между хората от 2.50 м. (два метра и 50 см.);

3. Веднага да се напуска стадиона след приключване на тренировката;

4. Разрешено е един треньор да работи с не-повече от 5 състезатели по едно и също време;

5. Състезател не се допуска до стадион без присъствието на личен треньор;

6. На този етап не се допуска използване на спортни уреди, които се докосват с ръце – щафетни палки, уреди за хвърляния, мед.топки и др.

7. Не се допускат контакти извън процеса на тренировка, както и престой на базата преди и след приключване на тренировката;

8. Изчакването за влизане на тренировка да става на минимално разстояние между хората – 2.50 м. (два метра и 50 см.), като личният треньор посреща трениращите и отговаря за недопускане на лица с повишена температура.

9. След края на тренировката, личният треньор отговаря състезателите, приключили заниманието, да напуснат незабавно стадиона.

10. Препоръчва се трениращите да бъдат в зоната на изчакване не по-рано от 10 минути преди началния час на тренировката;

11. Забранява се консумацията на храни и напитки (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки лично носи за собствена консумация по времето на тренировката). Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци, генерирани по време на тренировката, се изхвърлят задължително в специален кош за отпадъци с капак;

12. Забранява се ръкостискането;

13. Всички уреди – четки, гребла, препятствия, летви и стойки за скок височина, овчарски скок и др. се ползват задължително с ръкавици за еднократна употреба.

14. Родители или други придружаващи деца за индивидуална тренировка не се допускат на стадиона! Всеки участник в индивидуална тренировка се включва доброволно и на свой риск и отговорност!

  • Личният треньор отговаря за спазване на настоящите правила прилагане на хигиенните и противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 и е длъжен да:

а) уведоми състезателите си за правилата, при които може да се упражнява тренировъчна дейност

б) контролира състезателите си за строгото спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки по време на тренировка.

в) не допуска до тренировка лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки и настоящите правила;

Share Button