Инерционната тренировка в JK GYM Nautilus

Инерционната тренировка, не е новост сред кондиционните треньори използващи най-ефективните средства и методи за повишаване нивото на физическите качества и респективно спортните резултати на своите състезатели.

  В основата на инерционната тренировка стои възможността за използване на инерционните сили в ексцентричната фаза на движенията, следствие проявяваното ускорение в концентрична фаза на усилията. За целта се използват специални инерционни машини с регулиращо се съпротивление, като принципа е, чрез проволка фиксирана за части от тялото, най-често за кръста и раменете, да се задвижва ролков ротационен механизъм с определена скорост. Известно е, че мускулите генерират с 30-40% по-голямо усилие в ексцентричната в сравнение с концентричната фаза на движението, като по този начин могат да поемат по-голям натиск например при клякането. Натиска върху опората при ексцентрична тренировка може да достигне до 600 кг. Такъв моментен натиск може да се осъществи само при скока на дължина,  тройния скок, скокове от високо на ниско. Степента на натиск на машината се регулира от скоростта на изправяне или от теглото на поставяните тежести на диска фиксиран за ролковия механизъм.

  Инерционната тренировка създава голямо напрежение в мускулите, което предизвиква сериозни микротравми в тях и респективно стимулира мускулния растеж и сила. Това е потенцирано и от мощното стимулиране на невронните пътища, изграждане на допълнителни количества активни мускулни белтъци, ензимна активност, повишен метаболизъм и др.

  Колеж по спорт „Био Фит“ в квартал „Бокар“ в София разполага с две машини работещи на инерционен принцип – една за трениране мускулите на долните крайници и една за горните крайници и раменния пояс. Елитните спортисти трениращи в JK GYM Nautilus могат да използват машините.

  Машините имат възможността да изчисляват и регистрират редица важни показатели, като градиент на силата, пик на силата, мощност, промяна на степента и характеристиката на усилията по време на тренировка, скорост на преминаване от ексцентрична в концентрична фаза и  много други показатели даващи информация за нивото на кондиционната подготвеност на трениращите.

Треньорите от спортен клуб Юниверсал, разшириха гамата от изследвания, след като уреда за тестиране на аеробния и анаеробен капацитет – Dynostics, улесни тренировъчния процес на състезателите от спортовете за издръжливост, а италианската тестова апаратура – Sensorise, оптимизира тренировките на атлетите от спринтовите и скокови дисциплини, спортните игри, единоборствата.

С новата испанска апаратура за инерционната тренировка PROINERTIAL®, JK GYM Nautilus, затвърди позициите на спортен комплекс използващ иновациите в методиката на спортната тренировка.

                                                                

Share Button