БФЛА с революционни промени в Наредбата за състезания за 2017-2020 г.

Управителният съвет (УС) на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) прие новата Наредба, по която ще се провеждат състезанията от държавния спортен календар на БФЛА за периода 2017-2020 г., който се припокрива с олимпийския цикъл за Игрите на XXXII-та олимпиада в Токио.

За първи път документът покрива изцяло състезанията от спортния календар на федерацията на територията на България, тъй като до момента Наредбата регламентираше основно организацията на Националните шампионати (НШ) по лека атлетика и в нея имаше само отделни бележки и изисквания към другите турнири.

Съгласно новата Наредба на БФЛА атлетите с покрити квалификационни стандарти за участие на предстоящи Европейски, Световни шампионати (на открито или в зала) или Олимпийски игри, ще имат право само в НШ да стартират директно във финалите на дисциплината и възрастовата група, за която имат покрит стандарт.

Важно е да се уточни, че това право, не е задължение и ако даден атлет с покрит стандарт иска (с цел повече бягания или опити), то той би могъл да стартира и в по-ранен квалификационен кръг на дадената дисциплина, но в такъв случай състезателят се счита, че се е отказал от правото си за директно участие във финал и тогава той ще участва по общия квалификационен ред с останалите атлети в състезанието, за да достигне до финала. При всички положения всеки атлет с покрит стандарт, трябва да е обявил преди състезанието, ако иска да участва в по-ранен кръг, вместо във финала, за да може Техническият делегат на НШ да предвиди присъствието му в по-ранен кръг на дисциплината.

Идеята на тази промяна е да се улесни програмата на атлети с покрити стандарти и да им се даде възможност за участие в други дисциплини от НШ.

Във връзка с изразено желание на клубове-членове на федерацията, БФЛА въвежда допълнителни възможности за най-малките атлети, които участват само в многобойните дисциплини трибой (в зала) и четирибой (на открито). Така атлетите под 14 г. вече ще могат в рамките на многобоя да стартират по избор в дисциплините скок на височина (СВ) или скок на дължина (СД). До момента атлетите на тази възраст можеха да избират в многобоя единствено между дисциплините гюле (Г) или 800 м / 600 м, като нямаха възможност за вертикален скок в програмата си.

С цел по-добра организация и по-лесно изготвяне на стартовите списъци за състезанията, всеки клуб трябва да посочи в заявката си за НШ, в коя от дисциплините по избор ще участват атлетите му под 14 г. Например: В заявката, до името на състезателя в скоби – (СВ и 800 м) или (СД и Г) и т.н.

БФЛА заменя и преподрежда някои дисциплини в многобоите на атлетите под 16 г. – петобой (в зала) и шестобой (на открито), за да може логически редът им на провеждане максимално да се доближи до многобоите за по-горните възрастови групи, определени от Състезателните Правила на IAAF. Целта е децата да могат от малки да свикват с общия ред на дисциплините, по който се провеждат седмобоя и петобоя (в зала) и десетобоя и седмобоя (на открито).

Новата Наредба дава възможност да се провежда и допълнителна смесена щафетна дисциплина при мъжете и жените в НШ по крос, което е взаимствано от Европейския шампионат по кроскънтри. Определя се също така, че в НШ по крос в дисциплините за младежи и девойки под 23 г. право на участие имат само атлетите, които попадат в тази възрастова група, т.е. по-малки не се допускат.

Освен това текстът на Наредбата допуска Управителния съвет на БФЛА със свое решение да определи провеждането на допълнителни НШ с отделни Наредби по дисциплини, ако е преценено, че е това е целесъобразно за федерацията и нейните членове. Това практически отваря пътя за провеждане на състезания от типа на Световния шампионат за щафетни бягания на IAAF (Международната асоциация на атлетическите федерации).

Също с решение на УС на БФЛА, Точковата таблица за оценка на постиженията в многобоите под 14 г. и под 16 г., която до момента бе Приложение към Наредбата, се обособява като самостоятелен документ на федерацията.

В Точковата таблица са въведени изменения, съответстващи с промените на дисциплините за някои от многобоите под 14 г. и под 16 г.

Наредбата за провеждане на състезанията от спортния календар на БФЛА 2017-2020 г. влиза в сила от 1 януари 2017 г., като пълният й текст може да бъде открит на интернет страницата на БФЛА.

Share Button