БШ за мъже и жени, Питещи, Румъния, 1-2.08.2015

Share Button